Verwijzing

Waarom heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Voorkom teleurstelling en een rekening
Het komt helaas voor dat mensen voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak maken met een specialist. Men vraagt dan de huisarts achteraf om een formele verwijzing. Wanneer de huisarts gehoor geeft aan dit verzoek, maakt hij/zij zich schuldig aan een vorm van fraude of valsheid in geschrifte: er is dan sprake van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor de specialistische zorg. Dat wil zeggen dat de huisarts, in overleg met de patiënt, de patiënt naar de specialist verwijst als daar een indicatie voor is. Alleen specialistische zorg op verwijzing door de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dit toch dan is dit voor rekening van de specialist of voor rekening van de patiënt. Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling achteraf te voorkomen willen we u erop wijzen dat uw huisarts geen verwijzing achteraf mag en zal schrijven.