uitwisseling medische gegevens

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van de landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen het landelijk elektronisch patiënten - dossier). Via dit systeem kan de zorgverlener (zoals huisarts en apotheek) die u behandelt, uw actuele medische gegevens opvragen en inzien.

 

 

Alleen met uw toestemming
Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog gegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener. Als uw zorgverlener is aangesloten bij het systeem dan zal hij u vragen of u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden uitgewisseld. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bent u in de afgelopen jaren door uw zorgverlener aangemeld bij de zorginfrastructuur? En heeft uw zorgverlener u voor 2013 nog niet om toestemming gevraagd? Dan kunnen uw gegevens vanaf 1 januari 2013 niet meer worden uitgewisseld via de zorginfrastructuur. U kunt ook na 1 januari 2013 nog toe stemming geven. Uw gegevens mogen dan worden uitgewisseld vanaf het moment dat u toestemming hebt gegeven.

 

 

Verantwoordelijkheid 
Per 1 januari 2012 is de verantwoordelijkheid voor dit systeem van het ministerie van VWS overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Deze organisatie heeft in overleg met de belangenorganisatie van patiënten (patiëntenfederatie NPCF) afgesproken het systeem voor elektronische uitwisseling van medische gegevens zonder steun van de overheid voort te zetten.

 

 

Meer informatie
In de folder ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!’ vindt u uitgebreide informatie. Deze folder vindt u op de website www.vzvz.nl, op www.rijksoverheid.nl en in de praktijk van de deelnemende zorgverleners. Voor vragen en meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 317 34 56.  

 

De VZVZ is opgericht op initiatief van de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). De brochure van VZVZ kunt u hier downloaden.


U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij uw huisarts en apotheek. Download u hier het toestemminfsformulier in PDF-vorm.
U kunt uw toestemming ook online regelen via deze website: www.ikgeeftoestemming.nl.

 

logo vzvz