Praktijkondersteuner

Onze praktijkondersteuners, Annemieke van der Graaf, Susan Leonards en Marian Schilder doen onder meer de begeleiding van patiënten met diabetes, hypertensie en longziekten.

Ze doen screening wanneer er risico's zijn op hart- en vaatziekten.  Als het nodig is, komen zij aan huis. Op maandag, woensdag en donderdag zijn zij aanwezig.
Als u een vraag heeft voor de praktijkondersteuners kunt u gebruik maken van dit formulier.

Zij beantwoordt uw vraag meestal op maandag of donderdag. U kunt dus geen vragen stellen waar spoed bij is. U kunt telefonisch een afspraak maken met de praktijkondersteuner via de assistente van uw huisarts.

Achtergrond praktijkondersteuning

Vanaf eind 20ste eeuw kreeg de gezondheidszorg in Nederland in toenemende mate te maken met patiënten met chronische aandoeningen en psychische klachten. Deze vormden enerzijds een extra taakbelasting voor de huisartsenzorg en de (dure) specialistische ziekenhuiszorg. Anderzijds was er een sterke behoefte vanuit de zorg en patiënten om deze groepen kwalitatief beter te begeleiden.

In samenwerking met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties is de functie van praktijkondersteuner ingevoerd. In eerste instantie voor een adequate begeleiding van de zorg voor specifieke patiëntengroepen, maar al gauw met steeds meer aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van leven en preventie van (verdere) complicaties. In het kader van de toenemende vergrijzing is er ook steeds meer aandacht voor de specifieke multi-problematiek van ouderen.

Door de relatief snelle ontwikkelingen in de gezondheid van de Nederlandse bevolking, het invoeren van marktwerking in de zorg en nieuwe zorgstandaarden, waarbij ook preventie en leefstijl centraal staan, is de praktijkondersteuning een dynamisch werkgebied.