Praktijkinformatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 • mw. E. Versteegh is aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag
 • mw. A. Homan is aanwezig op: dinsdag, woensdag en vrijdag
 • dhr. W. ten Veen is aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
 • vaste waarnemer voor praktijk ten Veen: dhr. F. Lengers.

Visites aanvragen: bij voorkeur voor 11.00 uur.

 • praktijk dr. Versteegh & dr. Homan : 0299 - 673 118
 • praktijk dr. ten Veen : 0299 - 415 019
De assistente zal vragen naar uw klachten; dit om te bepalen hoe snel medische hulp gewenst is.

Soms zal zij u adviezen geven. Dit wordt met de huisarts nabesproken. Ook de assistente heeft beroepsgeheim.

Avondspreekuur:

Het is mogelijk om op onze praktijk een afspraak te maken voor het avondspreekuur. Het avondspreekuur is op dinsdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur en is een extra service voor patiënten voor wie het lastig is om overdag naar de praktijk te komen.

U kunt overdag contact opnemen met de doktersassistente om een afspraak te maken voor dit spreekuur.
Tijdens het avondspreekuur wordt de praktijktelefoon niet opgenomen. U kunt buiten kantooruren met spoedvragen contact opnemen met de Huisartsenpost via 0299 - 31 32 33.

Telefonisch spreekuur huisarts:

Terugbelspreekuur - wilt u dezelfde dag worden teruggebeld, dan graag voor 11.00 uur aanvragen.

Online afspraak maken:

U kunt nu ook online een afspraak maken met MijnGezondheid.net.

Herhaalrecepten:

Herhaalrecepten: Met herhaalrecepten bedoelen wij medicatie die chronisch en langdurig gebruikt worden en medicatie die niet langer dan een jaar geleden besteld zijn. Na een jaar moet de medicatie weer opnieuw via de assistente van de huisarts worden aangevraagd.

Recepten uit het ziekenhuis: Recepten die via de specialist in het ziekenhuis zijn uitgeschreven kunnen alleen worden herhaald als de specialist het schriftelijk heeft overgedragen aan de huisarts. Zo niet dan moet u het recept bij de specialist aanvragen.

Herhaalrecepten kunnen worden aangevraagd via MijnGezondheid.net. Hiervoor moet u zich eenmalig registreren. Lukt het u niet om via MijnGezondheid.net uw herhaalrecept aan te vragen, neem dan telefonisch contact op met de assistente. Klik hier voor registratie.

 • of telefonisch via de assistente:
 • praktijk dr. Versteegh & dr. Homan: 0299 - 673 118
 • praktijk dr. ten Veen: 0299 - 415 019
 • de verpakking met etiket in het mandje op de balie deponeren

Doorgeven uitslagen/gegevens

 • Uitslagen en gegevens van personen > 16 jaar worden niet verstrekt aan derden, dus niet aan partner/ouders/kinderen. De patiënt moet zelf de praktijk bellen of langskomen om de uitslag te verkrijgen, tenzij patiënt toestemming heeft gegeven (mondeling of schriftelijk en dit in het dossier is vastgelegd)
 • Uitslagen en gegevens met betrekking tot personen < 12 jaar worden uitsluitend verstrekt aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger
 • Uitslagen en gegevens van personen tussen de 12 – 16 jaar worden aan het kind + wettelijke vertegenwoordiger doorgeven. Tenzij het kind bezwaar maakt tegen het doorgeven van uitslagen aan de wettelijk vertegenwoordiger
 • Verstrekken van medische gegevens aan derden (instanties, ketenzorg, andere zorgverleners) wordt uitsluitend gedaan met toestemming van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger

S p o e d g e v a l l e n :

‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met: Spoedpost Waterland: 0299 - 31 32 33.