POG-GGZ kind & jeugd

Even voorstellen

Alle ouders maken zich wel eens zorgen om hun kind/jongere. Soms gaat dat vanzelf over of komen jullie er samen uit, soms is er iets extra’s nodig. Heeft u vragen of zorgen om het gedrag of de ontwikkeling van uw kind, dan denk ik graag met u mee.

Mijn naam is Erica Lucchi.
Sinds september 2018 werk ik op de dinsdagen als POH GGZ- jeugd bij huisartsenpraktijk Melbourne. Daarnaast werk ik als integratief kindertherapeut in mijn eigen praktijk, ook in Purmerend.
Het mooie van de functie POH-GGZ-jeugd is, dat u eenvoudig via uw huisarts in contact komt met mij. Er kan snel gehandeld worden en ik kan direct overleggen met uw huisarts als het nodig is.

Als POH GGZ-jeugd zie ik kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd start ik bij voorkeur met een intake met beide ouders, zonder kind. Zit uw kind op de middelbare school dan kan uw zoon of dochter meestal zelf aangeven of ze alleen willen komen of dat ze graag een ouder mee hebben de eerste keer.

Samen met uw kind onderzoek ik wat nodig is, hoe uw kind weer in zijn eigen kracht komt. Soms zijn dat meerdere afspraken bij mij, soms is het nodig door te verwijzen naar andere hulpverleners of instanties. Het kan ook zijn dat ouders behoefte hebben aan meer ondersteuning, of dat er contact met school opgenomen wordt.

Mijn benadering ten aanzien van uw kind is heel persoonlijk, ik kan dan ook niet van te voren zeggen hoe een behandeling eruit gaat zien. Hoe kun je je anders voelen onder datgene waar jij tegenaan loopt, is waar ik naar op zoek ben. Wat heb jij nodig om je weer goed te voelen.

Ik zie er naar uit u en uw kind te ontmoeten.


Met vriendelijke groet,
Erica Lucchi